30 december 2009

Terugblik op het fotojaar 2009

In het jaar 2009 kon ik door mijn nieuwe werk veel reizen maken. In Maleisië maakte ik naast foto's van mensen en dieren een tripje naar een hindu tempel (batu caves). In China waren de wandelingen door het park in de ochtend geweldig, waar vooral ouderen in beweging waren. Jongere mensen zag ik vooral op de fiets. In Parijs was de Eiffeltoren, het Louvre en de schoonheid van de vrouw te bewonderen. In Porto (waar ik met de fotoclub was) liet ik mij vooral verrassen door het Casa da Musica. Verder dit jaar aandacht voor Leiden: in de winter, het centrum, de jazzweek, het stationsgebied en het nieuwe achmeagebouw. Wandelen deed ik tussen Zutphen en Olst. Het museum beeld en geluid in Hilversum was ook fotografisch de moeite waard. De kust bij Scheveningen blijft de moeite waard. Muziekfotografie was dit jaar gericht op Eva. En de modellen waren ook dit jaar weer present. Ik wens iedereen veel fotoplezier in het nieuwe jaar.

Achmea in aanbouw

achmea gebouw

29 december 2009

28 december 2009

27 december 2009

24 december 2009

Nogmaals Witteman

De burgemeester spreekt harde worden aan het adres van de hoofdredactie van het Leidsch Dagblad n.a.v. het artikel over Marc Witteman:

"Ik neem afstand van de onwaarheden en onjuiste veronderstellingen in het stuk en ben van mening dat het artikel tendentieus is door zaken uit het verleden onterecht aan elkaar te koppelen. Een artikel schrijven voor een opinierubriek is mijns inziens geen vrijbrief om feitelijke onwaarheden voor het voetlicht te brengen. Op deze wijze wordt een bestuurder zonder dat daar aanleiding toe is op een gemene wijze zwaar beschadigd en dat vind ik zeer kwalijk."

Dat zijn zware woorden als een burgemeester de beschadiging als "gemeen" kwalificeert.
Een pluim voor de burgemeester die op deze wijze de discussie aangaat over de verruwing in de Leidse politiek. Het is overigens verder doodstil op de anders zo levendige website van de PvdA. En wat hebben de beide wethouders De Haan en Van Woensel nu precies gezegd tegen de journalist? Het lijkt er nog steeds op dat zij hebben meegedaan om de suggestie aan te wakkeren. Henny mijmert nog steeds door op zijn thema "Alles is Liefde". Leuke film overigens, maar niet geheel van toepassing op de Leidse politiek.

Nieuwe Rijn

Leiden

Witteman en het Leidsch Dagblad

Het klopt dat Marc Witteman in zijn vierjarig wethouderschap een aantal politieke vlekjes heeft opgelopen. Maar bij het lezen van het Leidsch Dagblad deze morgen raak ik ervan overtuigd dat een aantal van deze vlekjes door anderen zijn aangewreven.
Het Leidsch Dagblad schrijft een opiniestuk over een nieuwe "affaire". Witteman zou, zo begrijp ik, een huurcontract hebben getekend met de Stadsgehoorzaal zonder dat hij de daarvoor noodzakelijke machtiging van de burgemeester zou hebben. Een aantal zaken vallen mij na het lezen van het artikel op.

1. Ik lees nergens een nieuwsartikel over het voorval (of heb ik wat gemist?). De krant permitteert zich een mening zonder dat ze zelf blijkbaar in staat zijn om op basis van feiten een artikel te schrijven. Een journalistiek bijzondere figuur lijkt me.
2. Het feit dat er formeel een (machtigings)handtekening zou zijn vergeten wordt als een politieke zonde beschreven. Het is wellicht een formele zonde (als het waar zou zijn), maar zonder dat aannemelijk gemaakt kan worden dat de stad of de stadsgehoorzaal hier schade van heeft ondervonden lijkt me er politiek niets aan de hand.
3. Twee andere wethouders lijken toch de suggestie hebben gewekt dat er iets aan het handje is. Als je de citaten goed leest zeggen ze niets inhoudelijk over deze zaak.
Beide wethouders hebben (wellicht door verkiezingstijd) ten onrechte bijgedragen aan dit gedoe door een suggestie in leven te houden. Beetje raar en een beetje dom.

Kortom: lekker belangrijk allemaal. En als er iets mis is met nadelige gevolgen voor de stad dan wil ik graag dat het Leidsch Dagblad dat grondig onderzoekt en ermee naar buiten komt op het moment als de feiten mij kunnen overtuigen. Anders is dit weer het zoveelste voorbeeld in de Leidse politiek: op de man in plaats van op de bal spelen.

23 december 2009

22 december 2009

Hoge hypotheeklasten

Het zal je maar gebeuren. Hoge hypotheeklasten en dan je baan kwijt. Veel mensen gebeurt het in deze tijd. Armoede verspreidt zich nu onder mensen die voorheen nog een hoog inkomen hadden. Zij zijn het helemaal niet gewend om met minder te doen en moeten heel snel omschakelen. Vandaar onze oproep aan het college om juist deze mensen snel te adviseren, om erger te voorkomen. En een ideale kans om ook het lokale bankwezen hierbij in te schakelen net zoals ze dat in Enschede gedaan hebben. Kunnen ze wat terugdoen, gelet op al het leed dat door de banken de afgelopen tijd is aangericht.

21 december 2009

20 december 2009

19 december 2009

Bakkerij

bakkerij 07

Diaconaal centrum "De Bakkerij"

17 december 2009

16 december 2009

Raadsleden contra de gemeente

Hoewel ik kan begrijpen dat er veel onvrede is over de ontwikkelingen rondom de Koppenhinksteeg vind ik het werkelijk absurd dat raadsleden van de SP nu partij zijn geworden in een rechtszaak tegen de gemeente. De SP strijdt tot aan het gaatje en gebruiken daar geoorloofde en ongeoorloofde middelen voor. Ik vraag me alleen af hoe ze zullen reageren als VVD raadsleden naar de rechter stappen als de gemeente een besluit neemt dat de VVD politiek niet goed uitkomt (en mogelijk daarbij gebruik maakt van in vertrouwen ontvangen informatie). Ik ben het heel vaak niet met het rechtse geluid van de VVD eens, maar ik snap het ongenoegen van onze liberale raadsleden.

wortels

wortels

14 december 2009

13 december 2009

Als je af en toe nog wilt slapen....

Bijna onverstaanbaar door de gigantische herrie achter haar probeert D66 kandidaat Elze 't Hart ons uit te leggen waarom de openingstijden in Leiden verruimd moeten worden. Een levende en bruisende stad met de herrie van New York als voorbeeld? Mag de binnenstadbewoner ook af en toe van zijn rust genieten D66?

Spiegeling

spiegeling

12 december 2009

Model

model

Weglopen uit de raad

Pieter Kos, de fractievoorzitter van GroenLinks, is weggelopen uit de gemeenteraad. Dat is nogal ongewoon en leidt tot boze reacties van anderen. Maar de reden was natuurlijk niet zo gek. Ook al is een plan afgesproken in het college-akkoord, dan ga je nog steeds op een zorgvuldige manier met inspraak om. En als er echt voortschrijdend inzicht mogelijk is, moet je dat nooit uitsluiten omdat je twee jaar geleden iets hebt afgesproken. Wellicht is er wel een prima alternatief. Drie weken uitstel van de beslissing mag dan ook geen probleem zijn. De felle reactie van anderen vind ik dan ook een tikkeltje overdreven. GroenLinks gaat het debat niet uit de weg over een parkeergarage, maar wil wel alle argumenten daarbij kunnen afwegen. Een kwestie van fatsoen dus. Weglopen moet geen gewoonte worden. Maar als het nodig is om het debat zorgvuldig te houden moet het dan maar een keer.

10 december 2009

giro d'Italia door Leiden

Er is een plan om de Giro d'Italia volgend jaar door Leiden te laten rijden. Ik geloof dat ze na drie minuten de stad door zijn. Boeiend hoor. Over de Breestraat of over de Hooigracht. Dat is nog niet duidelijk. Het lijkt de Rijn en GouweLijn wel. Ik vind dat allemaal best hoor, maar heb wat meer moeite met de kosten: € 60.000. En daarvan wordt € 15.000 gefinancierd uit gelden voor werkloosheidsbestrijding omdat het college ervan uit gaat dat er wel werkzoekenden een klusje aan over zullen houden. Helemaal begrijpen doe ik het niet. Een giro d'Italia hoort wat mij betreft gewoon in Italië plaats te vinden zoals Parmaham niet in Nederland gemaakt moet worden.

08 december 2009

06 december 2009

05 december 2009

03 december 2009

02 december 2009

29 november 2009

China

Yanghzou China

Het park van het Shouximeer in Yangzhou

15 november 2009

Lenferink norm aangenomen

Afgelopen donderdag moest ik plotseling de begrotingsbehandeling overnemen van fractievoorzitter Pieter Kos. Dat deed ik natuurlijk graag, hoewel het altijd lastig is om te werken met andermans tekst. Veel interrupties kreeg ik over de Lenferink norm. GroenLinks wil (naar analogie van de Balkenende norm) een maximum bedrag voor het uurtarief van extern ingehuurden die berekend is op basis van het salaris van onze burgemeester. Als er meer betaald wordt moet het college dat maar uitleggen aan de raad. Op die wijze voorkomen we dat er al te gemakkelijk dure jongens en meisjes worden ingehuurd. Het plan kreeg een zeer ruime meerderheid. Mooi zo.

Model

model

14 november 2009

Model

model

VVD Leiden schuift naar rechts op

Terwijl Paul Laudy in Leiden niets te vrezen heeft van Wilders schuift hij toch op van een zorgvuldige liberale partij waarmee het goed samenwerken was naar een rechtse partij met makkelijke uitspraken. Een aantal daarvan: De begroting 2009 moeten we met een korreltje zout nemen, 25 % vermindering van onzinnige subsidies in Leiden, geen gesubsidieerde woningen meer in Leiden (dus ook geen studentenwoningen). En ga maar zo door. Op de vraag welke subsidies er dan moesten worden gekort stond hij met zijn mond vol tanden. Hij had dat op zijn gevoel gezegd..... Terwijl mij altijd was verteld dat rechtse politiek altijd gebaseerd was op een zorgvuldige afweging van de feiten. De poging van wethouder van de Berg om hem te laten kiezen uit een aantal subsidies die Leiden uitgeeft werd gevolgd door een langdurige stilte. Oeps, wat een zwakke vertoning.

13 november 2009

Model

mysterious

Met dank aan Arnoud Boer

Ik mopperde al eerder over het feit dat er in Leiden geen debat losbarst over onze twee lijsttrekkerskandidaten. Wellicht heeft Arnoud het gelezen, maar hij helpt een handje.
Vandaag interviews met Rose en Pieter op zijn site. Prima initiatief. In Leiden hebben we een beetje hulp van buitenaf nodig voor de discussie. We zijn wel heel transparant m.b.t. het advies van de kandidatencommissie, maar de stilte daarna is wel erg groot.

11 november 2009

10 november 2009

GroenLinks Leiden schuwt het debat

GroenLinks heeft twee kandidaat lijsttrekkers. De huidige fractievoorzitter Pieter Kos en het nieuwe talent Rose Headley. We worden uitgenodigd op de koffie of borrel bij één van beiden. Maar ik mis het onderlinge debat. Wat is hun visie voor GroenLinks voor de komende periode? Groen of Links? College of oppositie? Brutaal of genuanceerd? Waarom lijkt het er nu zo op dat mijn partij de confrontatie zo schuwt. Angst voor verdeeldheid in de partij? Als het om mensen gaat worden we altijd heel voorzichtig. Te voorzichtig. Ik wil die twee mensen wel eens in debat zien gaan. Het liefst op het scherp van de snede. En ik wil vragen stellen hoe zij de komende vier jaar met de club verder willen. Eén van hen gaat het gezicht van de partij voor de komende vier jaar bepalen. Dan wil ik meer weten dan alleen een leuk persoonlijk stukje op de site.

08 november 2009

06 november 2009

03 november 2009

01 november 2009

29 oktober 2009

28 oktober 2009

27 oktober 2009

26 oktober 2009

25 oktober 2009

21 oktober 2009

Staking van de vuilnismannen

De staking van de vuilnismannen van vandaag is begrijpelijk maar voorbarig. Het zou mij niet verbazen dat bij een goed overleg met het college er toch iets uit de bus komt dat voor beide partijen bevredigend is. Wethouder Witteman was goed op weg, maar had onvoldoende dekking op dat moment in het college en de raad. Ik sluit helemaal niet uit dat het college straks met een resultaat terugkomt dat niet helemaal binnen de kaders van de Raad terugkomt. Een verstandig raadslid zal elk goed voorstel op zijn merites beoordelen. Ik in ieder geval wel.

18 oktober 2009

14 oktober 2009

Kandidaten

Langzamerhand worden de namen bekend van nieuwe lijsttrekkers van de lokale partijen. Paul Laudy gaat de VVD-lijst trekken en wethouder Gerda van de Berg zal de sociaal democratische lijst aanvoeren. Natuurlijk vragen diverse mensen deze maanden ook aan mij wat ik de komende vier jaar ga doen. Na lang aarzelen heb ik ervoor gekozen om met het raadswerk te stoppen. De combinatie werk-politiek is op dit moment te zwaar nu ik voor mijn werk vaak op reis ben. En omdat ik ook nog een privé leven wil hebben en af en toe wat foto's wil maken heb ik die knoop toch maar doorgehakt. Ik zal het raadswerk zeker missen. Omdat het gewoonweg erg leuk is om te doen en het een geweldige manier is om op je eigen mooie stad betrokken te zijn. En je komt altijd weer leuke en inspirerende mensen tegen. Soms echter ook als kiespijn omdat ik ook constateer dat door het politieke debat in de raad van Leiden de belangen van de stad niet altijd optimaal gediend zijn. Wat meer bestuurlijke consistentie zou wat mij betreft geen kwaad kunnen. Maar als gevolg van wisselende meerderheden lijkt er in deze stad weinig meer echt gerealiseerd te worden. Het lijkt er steeds meer op dat we bezig zijn met het maken van plannen die een grote kans hebben door de volgende raad (of college) weer afgeschoten te worden. Voor sommige politieke partijen een succesje voor de korte termijn, voor de stad op de lange termijn een drama. Los van de vraag of je links of rechts stemt, zou je dat niet moeten willen. Ik denk alleen maar aan projecten als medische heroïneverstrekking, oostvlietpolder, Koppenhinksteeg en RGL. En ik zal er nog wel een paar vergeten. Ook GroenLinks is net als anderen schuldig aan bestuurlijke en politieke wispelturigheid. Hoe dan ook, het is voor mij één van de belangrijkste thema's waar een volgende raad toch over na moet willen denken. En wellicht ook nog met mij: want ik ben vanaf plek 8 op de lijst van GroenLinks beschikbaar.

09 oktober 2009

CDA is hypocriet

Het CDA werkt mee aan alle stappen die genomen worden voor de aanleg van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder als gevolg van het compromis dat is gesloten bij de college-onderhandelingen. Maar na de verkiezingen zouden ze wel weer iets heel anders kunnen gaan vinden. Dat bleek deze week in de commissievergadering Werk en Financiën. Als een typische CDA'er liet fractievoorzitter Bonestroo de Leidse bevolking weten hoe wispelturig deze partij is. Wel meedoen met het college en ook allerlei verplichtingen aangaan (die geld kosten) om tot een bedrijventerrein te komen. Maar straks tegen de kiezer zeggen dat ze tegen zo'n bedrijventerrein zijn. Walgelijk opportunisme. Ook GroenLinks staat niet te springen bij het bebouwen van een (beperkt) deel van de Oostvlietpolder. Maar als je een compromis hebt gesloten en je weet dat er een groot groen gebied in de polder blijft (als gevolg van dat compromis) dan moet je ook voor zo'n compromis gaan staan. Ook al maak je er niet overal vrienden mee. Politiek bedrijven is compromissen sluiten. Dat zou het CDA toch moeten weten.

04 oktober 2009

02 oktober 2009

30 september 2009

Hardwerkende ambtenaren

Deze week een bezoek gebracht aan het Team Werk en Inkomen van de gemeente (de voormalige sociale dienst). Voor een raadslid is niets zo leerzaam dan spreken met de mensen die het werk doen. Degenen die de mensen aan het loket krijgen, het minimabeleid bekender maken of helpen in de schuldhulpverlening. Zij ondervinden dagelijks de problemen van de uitvoering. Zij zien de gevolgen van armoede en de problemen waar mensen in terecht komen. Veel geleerd over hoe in Leiden armoedebeleid in de uitvoering wordt vormgegeven en natuurlijk wat ideetjes meegenomen voor het toekomstig beleid.

28 september 2009

27 september 2009

Winnersway en de rol van de gemeente

Winnersway is een organisatie voor verslaafdenzorg die nauw is verbonden met een kerkelijke gemeenschap. Deze organisatie is in opspraak geraakt door de slechte kwaliteit van de zorg in combinatie met de ongewenste verstrengeling met religieuze activiteiten. Jet Bussemaker is hier terecht druk mee bezig. Wat mij betreft wordt zo'n instelling zo snel mogelijk gesloten.
In de gemeenteraad woedt nu een discussie in hoeverre het college hier ook voldoende adequaat is opgetreden. Tenslotte heeft de gemeente een financiële relatie met de verslaafden die een uitkering ontvangen en via Winnersway een reïntegratietraject volgen (waar de gemeente Leiden overigens geen cent voor betaalt). Met name de PvdA blijft het college met vragen bestoken. In de kern lijkt het erover te gaan of de gemeente grip moet houden op alle activiteiten op het gebied van reïntegratie, welzijn en zorg ook als ze daar geen directe financiële bemoeienis mee heeft. Ik vind het terecht dat de verleners van subsidies (ABWZ) in het kader van de verslavingszorg hun verantwoordelijkheid nemen. Maar de vraag komt op of je als gemeente overal en alles wilt en kunt controleren om daarmee dergelijke ellende voor te zijn. Als mensen zelf kiezen af te kicken en te reïntegreren met behulp van een dergelijke instelling is het de vraag of je als gemeente ervoor moet zorgen dat ze een andere instelling kiezen. Op het moment dat er geen misstanden zijn gebleken lijkt me dat toch moeilijk. En achteraf constateren dat het allemaal niet goed is geweest is natuurlijk altijd makkelijk. Ik ben er nog niet goed uit.

Pier

Pier

26 september 2009

24 september 2009

20 september 2009

19 september 2009

18 september 2009

17 september 2009

16 september 2009

Museumtrap

Museumtrap

Het Groninger museum met zijn prachtige kleuren

15 september 2009

Een wethouder in Japan

In het verleden ben ik behoorlijk kritisch geweest over subsidies voor het WFIA. Dit is de regionale club die probeert in het Verre Oosten bedrijven te investeren voor vestiging in Leiden. Vaak is echter niet meetbaar of deze activiteiten succes hebben. Ik heb dan ook mijn twijfels over dergelijke lobbyclubs. Wethouder Marc Witteman is naar Japan vertrokken om zijn persoonlijke steentje bij te dragen. Ik vind het een prima zaak dat hij probeert op zijn weblog verantwoording af te leggen over het beoogde nut van deze trip: "Een wethouder Economische Zaken van Leiden die voor zijn werk naar Japan gaat, roept vragen op bij de inwoners van de stad. Dat is begrijpelijk en juist daarom zal ik de komende week ook verslag doen van mijn activiteiten."

Maar ik krijg twijfels als hij zegt:

"Mijn open berichtgeving heeft de komende week overigens nog wel enige beperkingen. Reken er maar op dat ik de nodige terughoudendheid zal betrachten in het noemen van namen en/of bedrijven. Bedrijven die ik wil interesseren voor een vestiging in Leiden hebben die keuze nog niet gemaakt. Het zou niet verstandig zijn als ik via mijn weblog ook andere aanbieders op een idee breng om het vliegtuig naar Japan te nemen."

Alsof andere gemeenten niet ook deze trips ondernemen. Overheden die elkaar beconcurreren op dit punt lijkt me toch erg slecht. Dat leidt echt tot verspilling van overheidsgeld.

ministerie van financiën

ministerie VWS

13 september 2009

12 september 2009