28 februari 2010

Nominatie fotowedstrijd partij van de dieren

zwarte zwaan

D66 kan zoveel beter

D66 stelt dat de Leidse belastingen gedurende het afgelopen college met 50 % omhoog zijn gegaan. Ik viel van mijn stoel toen ik dat las. Want D66 weet net als ik de oorzaak: in het jaar voor de verkiezingen werd de OZB voor gebruikers afgeschaft en waren de lasten historisch laag. Daar werden we voor gecompenseerd door het Rijk. Het was vanzelfsprekend dat in die jaren daarna de belastingen weer opgetrokken werden door middel van de afvalstoffenheffing. Leiden is een goede middenmotor wat belastingen betreft.
Ik heb al eerder over het financiële onvermogen van D66 geschreven. Maar het wordt deze week nog een stuk gekker. Van Meenen komt met plannen om de lastenverhoging ook terug te draaien: schrappen in het management van de gemeente Leiden. Zonder een onderbouwing hoe dat precies moet worden gerealiseerd en of dat verantwoord kan wil hij zo'n 30 ambtenaren op straat zetten. Een oplossing die ik regelmatig ook in Den Haag van populistische zijde hoor roepen. Doet het altijd goed als je het verder niet hoeft te onderbouwen. Volgens een snelle rekensom van mijn kant levert dat maximaal zo'n 1,5 miljoen euro op. Lijkt me toch niet echt de oplossing van het probleem als je weet dat op het gemeentefonds ook nog een veelvoud bezuinigd gaat worden. Geen enkele partij in Leiden heeft tot nu toe een echt goed bezuinigingsprogramma gepresenteerd. Maar D66 maakt het wel erg bont. Bezuinigingen die op een achternamiddag in de kroeg worden verzonnen. Ik noem dat bierviltjesdemocratie.

27 februari 2010

Bebouwing Oostvlietpolder voor GL geen prioriteit

Ik begin me behoorlijk te irriteren aan de oproepen van de vrienden van de Oostvlietpolder. Je moet geen GroenLinks stemmen als je daar geen bebouwing wil. Dat is hun stemadvies. Het CDA die ongeveer hetzelfde wil als GroenLinks (een zo'n groen mogelijke polder) wordt daarentegen wel positief geadviseerd. Hebben de vrienden (die zich helaas niet altijd als vrienden gedragen) ons programma nu gelezen of niet? Ik vraag het me af. De nieuwe fractie doet er alles aan om die polder zo groen mogelijk te houden en als het aan mij persoonlijk ligt gaan we nog eens onderzoeken of bedrijven niet elders hun nieuwe plek kunnen krijgen. Groen kun je doorgaans maar 1 keer vernietigen. Daarom moeten we kijken of door de economische crisis een andere situatie is ontstaan. En het staat echt letterlijk in ons programma dat bebouwing van de Oostvlietpolder voor GroenLinks geen prioriteit heeft.

21 februari 2010

Balkenende wint op punten

Met veel belangstelling heb ik naar zowel Buitenhof als Nova gekeken waar Balkenende en Bos hun uitleg gaven voor de val van het kabinet. Helaas weinig inhoudelijke woorden over de missie in Afghanistan. En juist dat vind ik nu zo interessant. Want uiteindelijk is ook het belang van de Afghanen in het geding. Als het om militaire interventies gaat vind ik het altijd heel moeilijk om hele duidelijke keuzes te maken. In vind dat de Taliban in Afghanistan geen vrij spel moet krijgen, maar weet niet of een militaire missie daarvoor de juiste keuze is. Eerder zou ik denken aan missies die zich meer richten op ondersteuning en ontwikkeling van het democratische proces. Maar ik geef toe dat ik het uitermate complex vind. Het mantra van Bos (we hebben twee jaar geleden al nee gezegd) vind ik echter veel te makkelijk. Vooral omdat hij tegelijkertijd niet zegt dat het middel wat nu gekozen is fout is. Nee, een ander land moet het stokje maar over nemen. Gooi het maar over de schutting in een tijd dat de meeste andere landen hun inspanning vergroten of gelijk houden. En dat terwijl de internationale verhoudingen toch wel veranderd zijn. Wie stond er het hardst te juichen toen Obama gekozen werd? Precies....de PvdA. Dat schept ook verplichtingen, tenzij je niet gelooft dat het middel niet zal leiden tot het gewenste doel. Maar dat hoor ik niet in de discussie. Balkenende wint daarom wat mij betreft op punten. En het laten vallen van een kabinet in een economische recessie schept extra verplichtingen. Ik moet nog maar zien of we straks Wilders buiten het kabinet kunnen houden.

beeld en geluid hilversum

beeld en geluid 55

20 februari 2010

17 februari 2010

Beter geen dan een onzinnige financiële onderbouwing

Als financieel specialist van de fractie van GroenLinks wordt mij herhaaldelijk gevraagd waarom wij geen financiële onderbouwing hebben van ons programma. Ik moet toegeven dat dit niet het sterkste punt is van ons programma. Maar er zijn wel redenen voor. Ten eerste ontbreekt het mij aan voldoende kennis en ondersteuning om een onderbouwing op te stellen die de kwaliteitstoets kan doorstaan. Laat ik eerlijk zijn. Voor een dergelijke exercitie heb je het ambtelijk apparaat nodig en kom je er als gewoon raadslid helaas niet goed uit. Ten tweede is het op dit moment niet goed in te schatten welke bezuinigingen er door korting op het gemeentefonds noodzakelijk zijn. Ten derde is het niet zo dat voor de wensen van GroenLinks geen geld aanwezig zou zijn. De Nuon miljoenen moeten nog grotendeels bestemd worden en dat geeft kansen om een groot deel van onze wensen te financieren. Met name het instellen van een isolatiefonds en het project om over een paar jaar te kunnen wandelen om de groene singels mag wat ons betreft wel wat euro's kosten. Daarnaast zal een tunnel bij de aanleg van de Ringweg Oost voor GroenLinks noodzakelijk zijn. Anders komt die ringweg er wat ons betreft gewoonweg niet.
Natuurlijk had GroenLinks net als D66 wat kunnen goochelen met cijfers om daarna zich te presenteren als een van de weinige partijen in Leiden die een financiële onderbouwing heeft. Mijn petje af voor de poging van de democraten, maar niet voor het resultaat. Van veel cijfers kan je de betrouwbaarheid betwisten gelet op het feit dat ze voor een deel uit de lucht komen vallen. Maar daar wil ik nog wel over heen stappen. Erger is nog dat er gewoon grote missers in zitten. D66 wil het RGL project stoppen. Dat levert ze volgens hen 33 miljoen euro op. Ze vergeten daarbij echter dat de gemeente dan tegelijkertijd minimaal 37,5 miljoen euro inkomsten mis zal lopen die wethouder Steegh heeft uitonderhandeld met de provincie. Een lastig punt voor D66, maar niet iets om te vergeten.
D66 wil de Ringweg Oost ook beter aanleggen en maakt daar extra geld voor vrij. Een goed idee, maar ze vergeten dat de ondertunneling van de Ringweg Oost bekostigd wordt uit de Nuon gelden, die door D66 op een heel andere manier wordt aangewend. Betekent dat dan dat D66 een ringweg oost wil door de Sumatrastraat?
Ook wil D66 nieuwe plannen financieren van de rente-inkomsten van de Nuon gelden. Dat lijkt me toch wat vreemd als je de Nuon gelden ook wilt inzetten voor allerlei andere prachtige plannen: als je geld uitgeeft wordt het toch moeilijk om ook nog rente te vangen. Dat is mij persoonlijk helaas nog nooit gelukt. Als D66 daar een oplossing voor heeft zou ik dat plan graag ook in mijn privé leven willen toepassen.
Tot slot lees ik nergens in de financiële onderbouwing hoe D66 de verwachte bezuinigingen op het gemeentefonds wil opvangen (ik verwacht ongeveer 5 mio euro per jaar).
Kortom als ik D66 was zou ik me toch een beetje gaan zitten schamen. De poging is te prijzen, de uitkomst is onder de maat. Misschien moeten we maar eens vragen aan het college om de programma's door te rekenen.

Rembrandtbrug

brug

Genomineerd

Ik ben genomineerd voor de beste politiek weblog. Apetrots natuurlijk. Wat het allemaal voorstelt weet ik niet. Je kunt niet op me stemmen. Maar het is toch leuk.

ijs op het water

galgenwater leiden

14 februari 2010

Ellen in Leiden

Leids bestuur is dringend aan revisie toe

"Zo'n vechtkabinet als Nederland nu regeert, moeten we maar niet willen. Zeker nu de peilingen aangeven dat er straks vier of vijf partijen nodig zijn om een meerderheidsregering te kunnen formeren. Het is tijd voor een minderheidskabinet, dat de Kamer voortdurend moet zien te overtuigen. De kiezer vaart daar alleen maar wel bij." Zo begint het artikel van Lidy Nicolasen zaterdag in de Volkskrant. Een zeer interessant artikel dat ook voor de Leidse gemeentepolitiek geschreven had kunnen worden. De recente Morspoortgaragecrisis waarbij GroenLinks uit het college stapte is wat mij betreft ook een signaal dat er wel iets moet gebeuren in de manier waarop in Leiden de stad bestuurd wordt. GroenLinks stapte niet alleen uit het college vanwege het ontbreken van compenserende maatregelen in Transvaal, maar ook vanwege het groeiende gebrek aan vertrouwen tussen de partners. Als vier partijen met grote politieke verschillen met elkaar moeten samenwerken dan komt er ook wel erg veel druk op de ketel te staan. Dat leidt tot het krampachtig vasthouden aan een eenmaal gesloten akkoord en voor wat niet geregeld is koortsachtig overleg in de achterkamertjes. Compromis op compromis stapelt zich op, waarbij door het uitwisselen van succesjes ook nog sprake is van verknoping van compromissen. De discussies in de raad zijn steeds minder gericht op de inhoud (die staat immers grotendeels al vast) maar op het "knagen" van de oppositie aan elk bereikt compromis waarbij het haast een wedstrijd wordt om de collegepartij die een keer aan het kortste eind heeft getrokken te beschadigen. In de raad overviel mij vaak plaatsvervangende schaamte. Collegepartijen in de raad zijn niet echt herkenbaar meer (tenzij ze een keer bewust uit de pas lopen zoals GroenLinks bij de Morspoortgarage), maar de inhoudelijke consistentie bij de oppositie is ook ver te zoeken (denk aan het gedraai van D66 bij de Oostvlietpolder). We weten allemaal dat straks bij een ander college precies het tegenovergestelde gaat beginnen waarbij eerst een aantal projecten waar inmiddels al veel geld aan uitgegeven is de nek omgedraaid moet worden omdat de kiezer dat nu eenmaal beloofd is.
Het is fnuikend voor het geloof van de burger in de democratie die het beeld krijgt dat het allemaal gekonkel is. Goedbedoeld draaien we door dit systeem langzaam het licht uit. Een fundamenteel debat hoe het anders moet is hard nodig. Ik hoor er weinig partijen over, hoewel Paul van Meenen in een eerder stadium wel begon over een zakenkabinet die wat losser zou staan van de politieke partijen. Eerst was ik sceptisch over zijn ideeën, maar de morspoort crisis heeft mij wel aan het denken gezet. De kiezer is op drift en je ziet partijen daar heel zenuwachtig op reageren. Als het een college van B en W niet lukt om zich iets onafhankelijker daarvan op te stellen dan draait het systeem helemaal vast.
Ik denk dat het een verademing zou kunnen zijn voor de Leidse politiek als een college meer op basis van wat Leiden nodig heeft dan op basis van een strak akkoord van een meerderheid van collegepartijen zou gaan regeren. Dan kan men zoeken naar wisselende meerderheden en kunnen de partijen in de raad ook zeggen wat ze vinden zonder met meel in de mond te praten. Misschien kan dat college ook wel een minderheidskabinet zijn omdat dan ook partijen die ideologisch dichter bij elkaar zitten kunnen werken vanuit een zelfde politieke en wellicht ook culturele achtergrond. Ze zullen dan wel altijd een meerderheid voor hun plannen moeten veroveren. Niet door de achterkamertjes maar door de argumentatie.
Na mijn ervaringen bij het laatste college word ik daar wel enthousiast van. Een college met leden vanuit de linker en rechterhoek van het politieke spectrum levert constant gedoe op als ze bij belangrijke onderwerpen het altijd eens moeten worden. Het gevolg van zo'n systeem is dat elk onderwerp dan ook heel erg politiek ingekleurd gaat worden.
Nu de kiezer zo op drift is en de neiging heeft voortdurend de zittende magistratuur af te schieten dreigen alle ingezette projecten weer afgeschoten te worden omdat de oppositie er (vaak om opportunistische redenen) tegen was. Met het nieuwe systeem kan het verstand iets vaker zegevieren en zal enige consistentie in het beleid ook weer kans maken. Dat zal een groot deel van de burgers juist waarderen.
Kortom: voldoende redenen voor de revisie van de lokale wijze van besturen. En welke coalitie zou ik dan willen? Ik zou vooral een progressieve creatieve coalitie willen die bereid is op basis van argumenten de stad vooruit wil helpen en durft te denken buiten de gebaande paden om.

13 februari 2010

IJSSEL

deventer

Lenferink en de garagecrisis

Niets dan lovende woorden kreeg John Steegh bij zijn afscheid van burgemeester Lenferink. Terecht. En het is dan ook erg jammer dat hij voortijdig af moest treden vanwege het gebrek aan vertrouwen tussen de collegepartijen. Maar dat Lenferink de "garage-crisis" rond de Morswegproblematiek afdeed als onnodig en slecht voor het aanzien van de stad, was toch wel bijzonder. Het zou toch mooi zijn als ook de burgemeester ging inzien dat het wonen aan een verkeersriool heel veel ellende meebrengt. Die garage-crisis ging dan ook om veel meer dan de bouw van een garage, maar om de vraag wat een buurt nog aankan in hun bijdrage aan de oplossing van de verkeers- en parkeerproblematiek van de stad als geheel.

12 februari 2010

Gemeente betaalt haar belasting niet

Ik heb me daar al langer zorgen over gemaakt. Maar nu blijkt het ook na de uitkomsten van een controle van de belastingdienst. De gemeente moet 2,8 mio euro betalen vanwege te weinig betaalde BTW. Nog steeds is de gemeente niet in control met betrekking tot de grote projecten. Samen met de VVD (een vreemde combi, maar gelet op het onderwerp niet zo gek) vragen gesteld. Ik geef toe, het zijn wat retorische vragen met als doel om de toekomst te veranderen. Ik hoop dat het college zich dit nu werkelijk gaat aantrekken. Want de burger betaalt keer op keer de rekening.

10 februari 2010

boot

ndsm 102-1

Het kieskompas is niet wijs

Ik heb het kieskompas uitgeprobeerd. Aan het eind worden er twee posities gegeven: hoe je antwoorden overeen kwamen met de partijen en waar je in het politieke spectrum het dichtst bij staat. Bij het laatste kom ik tot mijn verbazing uit tussen SP en Partij Sleutelstad. Gelukkig kwamen mijn antwoorden wel (voor 80 %) overeen met GroenLinks. Dat ga ik dan toch maar stemmen op 3 maart. Maar dat er iets niet klopt met dat kieskompas is mij wel duidelijk. Hoe kwam het bij jou uit??

wolken boven leiden

wolken boven leiden

07 februari 2010

Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig

De vrienden van de Oostvlietpolder hebben gereageerd op de brief van Pieter Kos met het verzoek om in gesprek te gaan en enige nuance in de discussie aan te brengen. Dat blijkt een zinloze poging te zijn geweest. Uit het antwoord blijkt in alles dat de vrienden geen enkele poging doen om in de oprechtheid van GroenLinks te geloven. Zij zetten mijn partij weg als een club die er alleen maar op uit is te liegen en te bedriegen om de kiezers te paaien. Er is geen enkel gevoel voor de ontwikkeling van het standpunt van GroenLinks. Ze hadden afgelopen jaar eens een kijkje moeten nemen in de fractievergaderingen waar we zorgvuldig onze afwegingen hebben gemaakt. Afwegingen die recht doen aan onze wens de Oostvlietpolder zo groen mogelijk te houden en die rekening houden met besluiten die in het verleden (ook door SP, CDA en D66) zijn genomen. Omdat we niet met het opportunisme van anderen mee willen gaan, worden we nu van opportunisme beschuldigd. Zo kan het raar lopen. Een gemiste kans.

06 februari 2010

Stemwijzer oostvlietpolder

Het is toch haast niet meer uit te leggen als de vrienden van de oostvlietpolder in de verkiezingen je grootste tegenstander blijken te zijn. Het is daarom goed dat Pieter Kos een oproep doet aan de vrienden om met elkaar in gesprek te gaan. Want we hebben een gemeenschappelijk belang: een zo'n groen mogelijke oostvlietpolder. Ieder op zijn eigen manier, maar geen aanleiding om elkaar zo fel te bestrijden. Het bekvechten is alleen maar gunstig voor de partijen die de hele polder vol willen bouwen.

brug

rembrandtbrug

filmfestival

iffr 0015

03 februari 2010

Het "wensen en bedenkingenpad"

Het CDA wilde geen fietspad door de tuin van noord (de coalitie wel).
Het CDA wilde eigenlijk tegen de kredieten voor de oostvlietpolder stemmen.
En wat komt er dan uit de koker van het coalitieberaad: een fietspad door de tuin van noord en een onbegrijpelijke en zinloze wensen- en bedenkingenprocedure rond de kredieten van de oostvlietpolder. Als je niet meer in het college zit schrik je wel van deze onbenullige dealtjes. We gaan dan ook dat fietspad maar het " wensen-en bedenkingenpad" noemen, zodat ons nageslacht altijd herinnerd zal worden aan de wijze waarop de Leidse politiek een " succesje" gunde aan het CDA.

01 februari 2010

Zegeningen

Deze week wat minder politiek, maar een veelvuldig bezoek aan het IFFR te Rotterdam. Vrijdag begonnen met de geweldige film Lourdes over wonderen met een inleiding van voormalig bisschop Bar. Die heeft ook het festival en de films gezegend. Dus dat zit deze week wel goed.