31 augustus 2008

30 augustus 2008

29 augustus 2008

Hendriks, laat je niet misbruiken


"Bent u met mij van mening dat het te gek voor woorden is dat in een land, waarin miljoenen euro’s wordt gespendeerd aan “positieve” discriminatie van allochtonenen vrouwen, een gekozen volksvertegenwoordiger met een ernstige handicap bijna een jaar moet wachten op een spraakcomputer, teneinde zijn taak als volksvertegenwoordiger te kunnen uitvoeren?". Zo luidt één van de vragen die het kamerlid Brinkman van de PVV stelt aan de minister in verband met het feit dat Hans Hendriks van Leefbaar Leiden (voormalig SP) van de gemeente (nog) geen spraakcomputer heeft gekregen. Los van de vraag of de gemeente nu verantwoordelijk is voor het betalen van de spraakcomputer (is de ABWZ hier niet voor bedoeld??) laat Hendriks zich hier feitelijk misbruiken doordat het vraagstuk van de allochtone vrouwen wordt uitgespeeld tegen zijn positie. Hans kennende draagt hij de emancipatie en integratie van allochtone vrouwen een goed hart toe. En als er al ergens vragen gesteld moeten worden is het in de Leidse gemeenteraad en niet aan het kabinet. De laatste gaat er gewoon niet over. Na het gedweep met Rita Verdonk lijkt Leefbaar Leiden zich nu te richten tot de vrienden van Wilders. Hans laat toch wat van je horen. Schrijf een brief en neem afstand van die Brinkman. Die lijkt wel knettergek.

27 augustus 2008

26 augustus 2008

Henny heeft geen zin meer


Henny Keereweer heeft geen zin meer in het Leidse politieke gedoe. En het reces is nog geeneens voorbij. Dat zou op zich niet zo erg zijn ware hij niet de fractievoorzitter van de grootste politieke partij van Leiden (PvdA). Wat is het geval. Het onteigeningsbesluit van het zgn. "Gat van Van der Putte" is vernietigd en daar zijn door de gemeente fouten te zijn gemaakt. De oppositie schreeuwt gelijk moord en brand en er wordt gelijk geroepen dat dit niet zonder politieke gevolgen kan zijn. Henny roept mijns inzien terecht op om eerst eens de reactie van het college af te wachten alvorens zulke grote woorden te spreken. Want de werkelijkheid zit vaak ingewikkelder in elkaar dan het allereerste krantenbericht. Maar door in het openbaar de andere politici als een stelletje af te schilderen die in komkommertijd even makkelijk willen scoren gooit hij olie op het vuur. Zo blijkt uit de reacties op zijn weblog. En dat terwijl hij al wist dat het azijn weer over zijn haren en zijn gezicht zou lopen. Een politieke cultuur willen veranderen door ertegen te fulmineren vanaf een weblog helpt blijkbaar niet. Gewoon door blijven ademen Henny en je energie in de politiek ergens anders vandaan halen.

25 augustus 2008

Overpeinzing

portugal 311

Nieuw uiterlijk

De website heeft een iets gewijzigd uiterlijk gekregen. Ik ben overgestapt op blogger (www.hansvanegdom.blogspot.com) omdat er virusaanvallen waren op mijn andere website (wordpress). Daarom is een groot deel van de geschiedenis niet meer zichtbaar. De site is nog wel gewoon via www.hansvanegdom.nl te benaderen. In zoverre is er niets veranderd.

Op de trappen

portugal 389

24 augustus 2008

Trammetjes

portugal 468

Politiek en uiterlijk


In het maandblad opzij een interessant artikel over sexisme ten opzichte van vrouwelijke politici. Zo blijkt dat Pechtold elke week de outfits van de GroenLinkse dames becommentarieerd. Wat mij betreft is daar niet zoveel mis mee als hij ook maar een oordeel heeft over de t-shirts onder de pakken van Kees Vendrik en de uit de broek hangende overhemden van Tofik Dibi. Want dat uiterlijk en kleding van belang kunnen zijn in het openbaar optreden zal toch geen nieuws zijn. Sinds enige tijd maak ik er samen met een collega raadslid een gewoonte van om tijdens raadsvergaderingen een "raadslid van de maand" uit te kiezen" om een "oordeel" te geven over de aandacht die de persoon geeft aan zijn of haar kleding. Met name als de onderwerpen in de raadszaal niet al te opwindend zijn ga je op andere dingen letten. Niet dat ik er nu altijd zelf even onberispelijk uitzie (hoewel ik aangenaam verrast was dat anderen daar blijkbaar anders over denken gelet op een nominatie in een PvdA column), maar het is toch aardig om eens te filosoferen over de vraag hoe politici rekening houden met hun eigen uitstraling en kleding. Of bewust juist niet, wat op zich ook iets zegt over de persoon en wat ook zijn charmes heeft. Het is wat mij betreft echter een vorm van politieke correctheid om in dit soort discussies gelijk te roepen dat het in de politiek alleen om de inhoud gaat. Het oog wil ook wat. En zeker ook het oog van de kiezer.

23 augustus 2008

Tram in Lissabon

portugal 469

Duyvendak weg

De timing van het aftreden van GroenLinkse politici (Kaya en Duyvendak) is deze zomer wel opvallend. Alsof de komkommertijd gebruikt is om de partij wat extra aandacht te geven. Met name het aftreden van Wijnand Duyvendak leverde veel aandacht op. Aan de ene kant een afrekening met de acties van de jaren '80 waarbij nauwelijks nog aandacht was voor de politieke situatie waarin de acties plaatsvonden en aan de andere kant de verdeeldheid binnen GroenLinks die gelijk weer zichtbaar werd. Die discussie werd gelijk weer in het openbaar uitgevochten, waardoor de schade voor de partij alleen maar groter werd. Waarom toch de acties van Duyvendak c.s. niet meer in hun historische context geplaatst? De tijden zijn nu eenmaal veranderd en dergelijke acties zijn op dit moment zeldzaam. Slechts uit de hoek van de radicale dierenbevrijders zien we op dit moment praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. Duyvendak neemt terecht afstand van zijn verleden en is bereid in het openbaar zich te verantwoorden. Dat is voor mij de voorwaarde waaronder je met een dergelijk verleden het parlement in kan. Waarschijnlijk had hij dat veel eerder moeten doen. Met name het feit dat de publicatie van de namen van ambtenaren pas bekend werd door de melding van de gevolgen door één van de slachtoffers is de oorzaak van zijn aftreden. Hij heeft zijn eigen graf gegraven. Niet een klein beetje dom, maar ook naïef. En dat is wel jammer, want we zullen een uitstekend en innemend parlementariër moeten missen.

was bij de douro

portugal 172

zonnen in porto

portugal 432