30 september 2009

Hardwerkende ambtenaren

Deze week een bezoek gebracht aan het Team Werk en Inkomen van de gemeente (de voormalige sociale dienst). Voor een raadslid is niets zo leerzaam dan spreken met de mensen die het werk doen. Degenen die de mensen aan het loket krijgen, het minimabeleid bekender maken of helpen in de schuldhulpverlening. Zij ondervinden dagelijks de problemen van de uitvoering. Zij zien de gevolgen van armoede en de problemen waar mensen in terecht komen. Veel geleerd over hoe in Leiden armoedebeleid in de uitvoering wordt vormgegeven en natuurlijk wat ideetjes meegenomen voor het toekomstig beleid.

28 september 2009

27 september 2009

Winnersway en de rol van de gemeente

Winnersway is een organisatie voor verslaafdenzorg die nauw is verbonden met een kerkelijke gemeenschap. Deze organisatie is in opspraak geraakt door de slechte kwaliteit van de zorg in combinatie met de ongewenste verstrengeling met religieuze activiteiten. Jet Bussemaker is hier terecht druk mee bezig. Wat mij betreft wordt zo'n instelling zo snel mogelijk gesloten.
In de gemeenteraad woedt nu een discussie in hoeverre het college hier ook voldoende adequaat is opgetreden. Tenslotte heeft de gemeente een financiële relatie met de verslaafden die een uitkering ontvangen en via Winnersway een reïntegratietraject volgen (waar de gemeente Leiden overigens geen cent voor betaalt). Met name de PvdA blijft het college met vragen bestoken. In de kern lijkt het erover te gaan of de gemeente grip moet houden op alle activiteiten op het gebied van reïntegratie, welzijn en zorg ook als ze daar geen directe financiële bemoeienis mee heeft. Ik vind het terecht dat de verleners van subsidies (ABWZ) in het kader van de verslavingszorg hun verantwoordelijkheid nemen. Maar de vraag komt op of je als gemeente overal en alles wilt en kunt controleren om daarmee dergelijke ellende voor te zijn. Als mensen zelf kiezen af te kicken en te reïntegreren met behulp van een dergelijke instelling is het de vraag of je als gemeente ervoor moet zorgen dat ze een andere instelling kiezen. Op het moment dat er geen misstanden zijn gebleken lijkt me dat toch moeilijk. En achteraf constateren dat het allemaal niet goed is geweest is natuurlijk altijd makkelijk. Ik ben er nog niet goed uit.

Pier

Pier

26 september 2009

24 september 2009

20 september 2009

19 september 2009

18 september 2009

17 september 2009

16 september 2009

Museumtrap

Museumtrap

Het Groninger museum met zijn prachtige kleuren

15 september 2009

Een wethouder in Japan

In het verleden ben ik behoorlijk kritisch geweest over subsidies voor het WFIA. Dit is de regionale club die probeert in het Verre Oosten bedrijven te investeren voor vestiging in Leiden. Vaak is echter niet meetbaar of deze activiteiten succes hebben. Ik heb dan ook mijn twijfels over dergelijke lobbyclubs. Wethouder Marc Witteman is naar Japan vertrokken om zijn persoonlijke steentje bij te dragen. Ik vind het een prima zaak dat hij probeert op zijn weblog verantwoording af te leggen over het beoogde nut van deze trip: "Een wethouder Economische Zaken van Leiden die voor zijn werk naar Japan gaat, roept vragen op bij de inwoners van de stad. Dat is begrijpelijk en juist daarom zal ik de komende week ook verslag doen van mijn activiteiten."

Maar ik krijg twijfels als hij zegt:

"Mijn open berichtgeving heeft de komende week overigens nog wel enige beperkingen. Reken er maar op dat ik de nodige terughoudendheid zal betrachten in het noemen van namen en/of bedrijven. Bedrijven die ik wil interesseren voor een vestiging in Leiden hebben die keuze nog niet gemaakt. Het zou niet verstandig zijn als ik via mijn weblog ook andere aanbieders op een idee breng om het vliegtuig naar Japan te nemen."

Alsof andere gemeenten niet ook deze trips ondernemen. Overheden die elkaar beconcurreren op dit punt lijkt me toch erg slecht. Dat leidt echt tot verspilling van overheidsgeld.

ministerie van financiën

ministerie VWS

13 september 2009

12 september 2009

10 september 2009

09 september 2009

Eva de Roovere (2)

Eva de Roovere

Biologische markt op zaterdag

De vraag naar biologische producten blijft toenemen. Hoewel op woensdag een succes, is er op de zaterdagmarkt geen biologische markt te vinden. GroenLinks vindt het tijd om dat te veranderen. De biologische markt op woensdag kent in Leiden een lange historie. In het begin van de jaren ’90 startte deze markt op maandag in de schaduw van het stadhuis. Tien jaar later werd het toegestaan dat de marktkooplieden hun eigen plek kregen op de woensdagmarkt tegenover de Waag.
Een prima initiatief dat niet meer weg te denken is. Maar de vraag blijft waarom een dergelijke markt niet naast de reguliere zaterdagmarkt bestaat. De vraag is overduidelijk aanwezig en ook de marktkooplieden hebben hier al (tevergeefs) voor gepleit. De markt zou gecombineerd kunnen worden met marktkramen die streekproducten verkopen. De "slow food" beweging wordt ook steeds sterker.
Op de markt is uw gulden een daalder waard. Maar veel mensen zijn tegenwoordig bereid iets meer te betalen voor verantwoorde producten. Op de Leidse markt moet die keuze mogelijk zijn. Waarom zou onze markt niet hebben wat bij Albert Heijn allang te krijgen is?

06 september 2009

Eva de Roovere

Eva de Roovere

Eva de Roovere op het Haags Uitfestival

Scheveningen

Pier Scheveningen

05 september 2009

GroenLinks en de koopzondag

In Amsterdam gaan de winkels straks allemaal op zondag open. En mijn partij juicht dit van harte toe. Als ik de website lees dan gaat het vooral om de keuzevrijheid voor de consument en het belang van de economie. Natuurlijk weet ik ook dat we niet meer allemaal in Staphorst leven. Maar waarom toch niet wat meer aandacht voor het idee van de ontspannen samenleving waar niet elke dag in het teken hoeft te staan van ons koopgedrag? Je maakt mij niet wijs dat de openstelling op zondag noodzakelijk is voor de consument bij gebrek aan alternatieve shopmomenten. Wat is er groen en links aan dit standpunt? Wat zijn de gevolgen voor de kleine zelfstandige? Kortom GroenLinks wil op zondag nog grotere files voor de parkeergarage van de Bijenkorf. Lekker funshoppen. Het zal straks bij de vaststelling van het Leidse verkiezingsprogramma ook wel weer een punt worden.

zicht op leiden (2)

zicht op leiden (2)

04 september 2009

interpellatie

Een interpellatiedebat in de raad vraag je volgens mij aan als er echt iets is wat heel belangrijk is en niet langer op een politiek oordeel kan wachten. Rellen in Rotterdam, ontruiming van de Vrijplaats, bebouwing van de Oostvlietpolder. Noem maar op. Natuurlijk kan je van mening verschillen over wat wel en niet urgent genoeg is. Maar de aanvraag van een interpellatie van de PvdA over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website vind ik echt bizar. Heeft dit met het feit te maken dat partijen zich in het kader van de verkiezingen willen profileren?

zicht op leiden

zicht op leiden

03 september 2009

De drie torens

achmea torens

En zo gaat het er echt uitzien.

02 september 2009

familieportret

volkenkunde

In de tuin van het museum van volkenkunde