29 november 2009

China

Yanghzou China

Het park van het Shouximeer in Yangzhou

15 november 2009

Lenferink norm aangenomen

Afgelopen donderdag moest ik plotseling de begrotingsbehandeling overnemen van fractievoorzitter Pieter Kos. Dat deed ik natuurlijk graag, hoewel het altijd lastig is om te werken met andermans tekst. Veel interrupties kreeg ik over de Lenferink norm. GroenLinks wil (naar analogie van de Balkenende norm) een maximum bedrag voor het uurtarief van extern ingehuurden die berekend is op basis van het salaris van onze burgemeester. Als er meer betaald wordt moet het college dat maar uitleggen aan de raad. Op die wijze voorkomen we dat er al te gemakkelijk dure jongens en meisjes worden ingehuurd. Het plan kreeg een zeer ruime meerderheid. Mooi zo.

Model

model

14 november 2009

Model

model

VVD Leiden schuift naar rechts op

Terwijl Paul Laudy in Leiden niets te vrezen heeft van Wilders schuift hij toch op van een zorgvuldige liberale partij waarmee het goed samenwerken was naar een rechtse partij met makkelijke uitspraken. Een aantal daarvan: De begroting 2009 moeten we met een korreltje zout nemen, 25 % vermindering van onzinnige subsidies in Leiden, geen gesubsidieerde woningen meer in Leiden (dus ook geen studentenwoningen). En ga maar zo door. Op de vraag welke subsidies er dan moesten worden gekort stond hij met zijn mond vol tanden. Hij had dat op zijn gevoel gezegd..... Terwijl mij altijd was verteld dat rechtse politiek altijd gebaseerd was op een zorgvuldige afweging van de feiten. De poging van wethouder van de Berg om hem te laten kiezen uit een aantal subsidies die Leiden uitgeeft werd gevolgd door een langdurige stilte. Oeps, wat een zwakke vertoning.

13 november 2009

Model

mysterious

Met dank aan Arnoud Boer

Ik mopperde al eerder over het feit dat er in Leiden geen debat losbarst over onze twee lijsttrekkerskandidaten. Wellicht heeft Arnoud het gelezen, maar hij helpt een handje.
Vandaag interviews met Rose en Pieter op zijn site. Prima initiatief. In Leiden hebben we een beetje hulp van buitenaf nodig voor de discussie. We zijn wel heel transparant m.b.t. het advies van de kandidatencommissie, maar de stilte daarna is wel erg groot.

11 november 2009

10 november 2009

GroenLinks Leiden schuwt het debat

GroenLinks heeft twee kandidaat lijsttrekkers. De huidige fractievoorzitter Pieter Kos en het nieuwe talent Rose Headley. We worden uitgenodigd op de koffie of borrel bij één van beiden. Maar ik mis het onderlinge debat. Wat is hun visie voor GroenLinks voor de komende periode? Groen of Links? College of oppositie? Brutaal of genuanceerd? Waarom lijkt het er nu zo op dat mijn partij de confrontatie zo schuwt. Angst voor verdeeldheid in de partij? Als het om mensen gaat worden we altijd heel voorzichtig. Te voorzichtig. Ik wil die twee mensen wel eens in debat zien gaan. Het liefst op het scherp van de snede. En ik wil vragen stellen hoe zij de komende vier jaar met de club verder willen. Eén van hen gaat het gezicht van de partij voor de komende vier jaar bepalen. Dan wil ik meer weten dan alleen een leuk persoonlijk stukje op de site.

08 november 2009

06 november 2009

03 november 2009

01 november 2009