30 juni 2009

zonlicht

hortus
In de hortus

28 juni 2009

27 juni 2009

Hortus Leiden

hortus

Nieuwsgierig

Als medewerker van de Belastingdienst was ik natuurlijk soms ook nieuwsgierig naar het belastbaar inkomen van bekende Nederlanders. Gelukkig was dergelijke informatie goed beveiligd zodat ik niet in de verleiding kwam om te gaan snuffelen. Zo vind ik ook dat de gegevens van uitkeringsgerechtigden goed beveiligd moeten worden. Dat dit niet altijd het geval is blijkt uit een pas verschenen rapport van de Inspectie Werk en Inkomen. Daarom heb ik vragen gesteld aan het college van Burgemeesters en Wethouders. Ik ben benieuwd.

24 juni 2009

baby op blad in hortus (2)

baby op blad

12.230 kiezers

De PvdA bedankt ze deze week allemaal omdat dankzij die steun ze zoveel sociale dingen voor de stad hebben kunnen doen. Die kiezers werden getrakteerd op ijs met aardbeien. Gelukkig kreeg ik ook nog wat, want bij de kleine lettertjes stond te lezen dat ze dat niet in hun eentje hebben gedaan: Leiden maken we namelijk samen. Misschien dan de volgende keer ook samen campagne voeren of wellicht alleen de punten noemen die zonder de PvdA niet gelukt zouden zijn. Tsja.....

22 juni 2009

21 juni 2009

20 juni 2009

Geconcentreerd

vivienne aerts

Keur niet zo keurig

Het optreden van wethouder John Steegh in de affaire inzake het Warenhuis stond deze week in de raad ter discussie. Hij ging diep door het stof en bood nogmaals zijn excuses aan. Hij trad af als voorzitter van de Gevulei. Voor mij voldoende omdat hij naar mijn mening niet bewust de feiten had verdraaid. Dat anderen daar zo hun bedenkingen bij hebben snap ik. Opvallend vond ik echter de uitspraken van voormalig wethouder Keur (SP) in het Leidsch Dagblad van vrijdag 19 juni. Keur zegt eerst niet uit het college te willen klappen om vervolgens toch te zeggen dat Steegh zaken wel eens te licht opnam. Zo'n suggestieve uitspraak staat toch wel in groot contrast met het optreden van deze man in de periode dat hij wethouder probeerde te zijn. In zijn onervarenheid werd hij altijd gesteund door zijn collega's tot zelfs openlijk in de raadszaal. En dat terwijl hij er steeds weer in slaagde om op een onnavolgbare wijze uit te leggen hoe de financiën van de gemeente Leiden in elkaar zaten. Hij ontving daar als beginnend wethouder altijd maar weer het voordeel van de twijfel. Dat hij kon aftreden door het RGL debacle was dan ook zijn redding. Ik vind zijn houding naar Steegh dan ook niet zo keurig. Hij had zijn mond moeten houden.

18 juni 2009

Belastingkantoor

Er is veel mis gegaan met de aankoop van het Belastingkantoor door de gemeente Leiden. Door andere uitgangspunten bij de voorgenomen verbouwing kwamen UWV en de gemeente die er samen in wilden gaan niet tot een akkoord. Dat was een gemiste kans, maar niet geheel onbegrijpelijk vanuit het oogpunt van het UWV. De keuze van Leiden om er maar 10 jaar in te gaan om daarna een parkeergarage te ontwikkelen was niet de keuze van het UWV. Te gemakkelijk was Leiden er vanuit gegaan dat UWV wel zou willen "meebewegen" met de wensen van de gemeente. Dat was trouwens ook één van de leerpunten van het onderzoek naar de overschrijdingen: "houd vooral ook rekening met de wensen en belangen van je partners". Maar daar waar in andere gevallen vaak geciteerd wordt uit dit rapport had de raad daar afgelopen dinsdag weinig boodschap aan. Een factuur van UWV voor gemaakte kosten bij ontwikkeling van het plan moest absoluut niet betaald worden. Zonder zich verder te verdiepen in de feiten van deze kwestie gaat de raad dit keer uit van het eigen gelijk. "Wij hebben gelijk omdat we gelijk hebben". Stoere taal natuurlijk, maar op zo'n manier denk je wel twee keer na voordat je met Leiden een samenwerkingsverband sluit.

14 juni 2009

06 juni 2009

05 juni 2009

D66 en GroenLinks zijn de Leidse winnaars

Het was lang geleden. Maar GroenLinks zit in de lift. Onverwachts de derde zetel in het Europarlement binnengehaald. En in Leiden (virtueel) de grootste coalitiepartij. Proficiat aan D66 die de meeste stemmen haalde in Leiden.
In Leiden stemden meer mensen GroenLinks dan PvdA en (tegen de landelijke trend in) verliest de SP. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht gaat het nog heel spannend worden.

03 juni 2009

Vivienne Aerts

vivienne aerts

Muziek in Leidse hofjes op tweede pinksterdag

01 juni 2009