31 mei 2009

Referendum over kadernota


"Als u tegen één van onze punten in het verkiezingsprogramma bent moet u niet op ons stemmen". Als ik dat op de markt had gezegd tegen mensen die een folder kwamen halen zou GroenLinks nog weinig steun krijgen bij de verkiezingen. Een idiote vraag ook, want je stemt op een programma en voor een deel op basis van vertrouwen dat je hebt in een partij en de politici op de lijst.
Toch was dit een vraag die een aantal wijkcomités voorlegden naar aanleiding van de kadernota bereikbaarheid bij het verzamelen van handtekeningen voor een referendum over deze nota die gaat over diverse projecten in verschillende delen van de stad. Ik snap dan best dat een bewoner van Transvaal een referendum over de nota wil omdat de parkeergarage bij de Morspoort voor hem of haar niet echt leuk is. En in andere delen van de stad spelen weer andere zaken. Als politicus moet je alle belangen afwegen en zullen er nooit dit soort samenhangende besluiten genomen kunnen worden als via een referendum de tegenstand op deelthema's gemobiliseerd wordt. D66 meent dat een Leidenaar net zo goed als de politicus in staat moet zijn deze afweging te maken en dat het afwijzen van het referendumverzoek wijst op regentenmentaliteit. Ik denk dat politici wel een andere afweging kunnen en moeten maken dan de burgers bij een referendum. Met name bij vraagstukken met een grote samenhang, een uitstraling naar buurgemeenten en een groot belang voor de toekomst van de stad. Ik sta dan ook sowieso zeer terughoudend tegenover referenda. En helemaal als niemand in staat is om een goede vraagstelling te formuleren, zoals bij dit referendum. Laat dan de kiezers maar afrekenen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.