24 januari 2010

De groene lijsttrekkers van Leiden (3)

`De invulling van het bedrijventerrein Oostvlietpolder zal D66 alleen maar goedkeuren als er een goed milieuplan ligt. Als het, ook door D66 ondersteunde, bestemmingsplan Oostvlietpolder opnieuw wordt afgewezen staat D66 open voor andere invullingen.`
Zo luidde het verkiezingsprogramma van D66 in 2006. Kiezers die vanwege dit standpunt D66 hebben gekozen zijn bedrogen uit gekomen. De Raad van State heeft het bestemmingsplan niet afgewezen en D66 is nu mordicus tegen elke vorm van bebouwing. De partij is door voortschrijdend inzicht tot hele andere gedachten gekomen. Dat kan natuurlijk, maar voor een partij die ideologisch meer waarde hecht aan hun kiezers dan aan hun leden wel wat vreemd en het zegt mogelijk iets over de waarde die D66 hecht aan het verkiezingsprogramma.
Grappig vond ik het dat duo raadslid Mark Koek in de commissievergadering van twee weken geleden liet blijken deze tekst uit hun verkiezingsprogramma geeneens meer te kennen. Sinds men in de oppositie is gaan zitten is er sprake van voortschrijdend inzicht, zegt leidsman Paul van Meenen. Dat geeft te denken welk voortschrijdend inzicht er straks weer plaats gaat vinden als deze partij het college ingaat. Daarom vond ik een zin uit het huidige verkiezingsprogramma wel opvallend. Daarin zegt men dat D66 een consistent bestuur wil dat de wet op een eenduidige wijze interpreteert en uitvoert en zijn beloftes nakomt; ook bij wisseling van de macht. Het bestemmingsplan Oostvlietpolder is ook door D66 aangenomen en maakt een bedrijventerrein mogelijk. Ik ben benieuwd op welke wijze D66 de komende periode consistent zal zijn. GroenLinks zal geen ongeloofwaardige draai maken met betrekking tot de Oostvlietpolder nu we uit het college zijn. Wij strijden hard voor de ontsluiting van een groot groen park in de Oostvlietpolder dat bekostigd wordt uit een klein bedrijventerrein van 29 ha. Ik hoop van harte dat andere politieke partijen dit willen steunen. Ik vrees dat andere partijen op een veel groter bedrijventerrein aansturen.