11 juli 2008

Draaibruggen

Twee jaar geleden sloot de gemeente Leiden een convenant met de gemeente Oegstgeest om een aantal "conflicten" op te lossen. Eén van die afspraken was om een brug te bouwen over de Haarlemmertrekvaart als ontsluiting van de wijk Poelgeest. Dat die brug vooral van belang was voor Oegstgeest en minder voor de Leidse inwoners was toen al duidelijk. Maar de gemeenteraad stemde voor omdat het totaalpakket van afsrpaken aantrekkelijk was. Nu die brug gebouwd moet gaan worden zijn de SP en D66 plotseling tegen. D66 omdat ze zich vergist zouden hebben (sic!!) en SP omdat het nu duidelijk is dat er zoveel tegenstand is. Partijen die altijd zo roepen dat het college haar afspraken na moet komen, zijn nu plotseling aan het draaien. Draaibruggen. Nu hoeft Leiden plotseling niet meer de betrouwbare partner te zijn die goede relaties onderhoudt met haar buurgemeenten.