17 juli 2008

Parkeren in de buurt

Er is een plan van het college om parkeerplaatsen te realiseren bij het Morspoortterrein. Een wens die stadsbreed gedragen wordt. Maar om dit plan haalbaar te maken zal er in Transvaal een vorm van betaald parkeren moeten worden gerealiseerd. Anders gaat iedereen in de wijk parkeren en gaat niemand op het parkeerdek staan. Het lijkt me logisch. En als buurtbewoner ben ik er al jaren een groot voorstander van. De vreemdparkeerders moeten zo snel mogelijk de wijk uit en ik ben bereid om voor mij (deeltijd)auto wel een bedrag per maand neer te leggen. Helaas schreeuwt mijn wijkvereniging gelijk dat dit allemaal niet kan en mag. Ik heb echter het idee dat ze lang niet iedereen in de wijk vertegenwoordigen met hun protest.