29 augustus 2008

Hendriks, laat je niet misbruiken


"Bent u met mij van mening dat het te gek voor woorden is dat in een land, waarin miljoenen euro’s wordt gespendeerd aan “positieve” discriminatie van allochtonenen vrouwen, een gekozen volksvertegenwoordiger met een ernstige handicap bijna een jaar moet wachten op een spraakcomputer, teneinde zijn taak als volksvertegenwoordiger te kunnen uitvoeren?". Zo luidt één van de vragen die het kamerlid Brinkman van de PVV stelt aan de minister in verband met het feit dat Hans Hendriks van Leefbaar Leiden (voormalig SP) van de gemeente (nog) geen spraakcomputer heeft gekregen. Los van de vraag of de gemeente nu verantwoordelijk is voor het betalen van de spraakcomputer (is de ABWZ hier niet voor bedoeld??) laat Hendriks zich hier feitelijk misbruiken doordat het vraagstuk van de allochtone vrouwen wordt uitgespeeld tegen zijn positie. Hans kennende draagt hij de emancipatie en integratie van allochtone vrouwen een goed hart toe. En als er al ergens vragen gesteld moeten worden is het in de Leidse gemeenteraad en niet aan het kabinet. De laatste gaat er gewoon niet over. Na het gedweep met Rita Verdonk lijkt Leefbaar Leiden zich nu te richten tot de vrienden van Wilders. Hans laat toch wat van je horen. Schrijf een brief en neem afstand van die Brinkman. Die lijkt wel knettergek.