12 november 2008

Begroting 2009


Gisteravond heeft de gemeenteraad de begroting aangenomen. Het was geen heel spannend debat. De collegepartijen willen vooral de financiële ruimte aanwenden om bereikbaarheid en de autoluwe stad te gaan verbeteren. Daarnaast was er door die collegepartijen voor gekozen niet te veel moties en amendementen in te dienen om het debat nu eens werkelijk op de hoofdlijn te gaan voeren. Veel werd daarbij verwezen naar de aanbevelingen van de commissie Van Egdom. Ik schrik op zulke momenten altijd even op en heb het idee dat de naam van de commissie wel erg te pas en te onpas wordt gebruikt. Van Meenen van D66 (zie foto) had ook wel een punt dat het "hengelen" naar toezeggingen van het college door de collegepartijen wel wat al te opvallend was. Gewoon een uitspraak van de Raad ontlokken via een motie of amendement als je iets wil bereiken. Zo werkt dat in de politiek. Gelukkig kwam dan in tweede termijn de motie om het college aan te sporen om nu eens werkelijk in overleg met werkgevers afspraken te maken over de aanname van bijstandsgerechtigden en WSW'ers. In de geest van het initiatiefvoorstel dat ik ooit met Roelof van Laar (PvdA) heb ingediend. De motie werd raadsbreed gesteund. Voortaan maar weer wat meer moties en amendementen, als het maar over de hoofdlijnen gaat en er uiteindelijk wel gekozen wordt.