02 november 2008

Begroting


Als raadslid dit weekend me nog eens verder verdiept in de begroting van de gemeente Leiden. Een dik pak papier met erg veel details. Vast allemaal belangrijk, maar voor ik de hoofdlijn te pakken heb ben ik vele uren verder. En dat terwijl we als commissie hebben aanbevolen dat raadsleden een beetje weg moeten blijven van die details. Waarom heeft het college nu niet aangegeven per hoofdstuk wat de politieke keuzen zijn in vergelijking tot het verleden en de recent aangenomen perspectiefnota? Dat had mij veel werk gescheeld en het debat straks waarschijnlijk wat spannender.