18 juni 2009

Belastingkantoor

Er is veel mis gegaan met de aankoop van het Belastingkantoor door de gemeente Leiden. Door andere uitgangspunten bij de voorgenomen verbouwing kwamen UWV en de gemeente die er samen in wilden gaan niet tot een akkoord. Dat was een gemiste kans, maar niet geheel onbegrijpelijk vanuit het oogpunt van het UWV. De keuze van Leiden om er maar 10 jaar in te gaan om daarna een parkeergarage te ontwikkelen was niet de keuze van het UWV. Te gemakkelijk was Leiden er vanuit gegaan dat UWV wel zou willen "meebewegen" met de wensen van de gemeente. Dat was trouwens ook één van de leerpunten van het onderzoek naar de overschrijdingen: "houd vooral ook rekening met de wensen en belangen van je partners". Maar daar waar in andere gevallen vaak geciteerd wordt uit dit rapport had de raad daar afgelopen dinsdag weinig boodschap aan. Een factuur van UWV voor gemaakte kosten bij ontwikkeling van het plan moest absoluut niet betaald worden. Zonder zich verder te verdiepen in de feiten van deze kwestie gaat de raad dit keer uit van het eigen gelijk. "Wij hebben gelijk omdat we gelijk hebben". Stoere taal natuurlijk, maar op zo'n manier denk je wel twee keer na voordat je met Leiden een samenwerkingsverband sluit.