16 april 2010

Gegijzeld door een nieuwe stijl

Het is opvallend welke dynamiek de Leidse collegevorming op dit moment heeft. De wens om te komen tot een beperkt akkoord om daarna vooral de raad aan het stuur te krijgen lijkt op dit moment te verzanden. De dappere poging van Paul van Meenen om te komen tot een afspiegelingscollege lijkt te verzanden nu na de PvdA ook GroenLinks de deur is gewezen vanwege een gebrek aan onderling vertrouwen. Maar ook de overgebleven ploeg lukt het nog niet om eruit te komen. Er is in de historie van het onderhandelen over college-akkoorden nog nooit zo lang over zo'n korte tekst onderhandeld. Ik verwacht dan ook een fors aantal side letters in de geheime dossiers van de onderhandelaars. Het rechts georiënteerde college met de SP als excuus truus zal in de fase waarin nu behalve over de vorm ook over de inhoud gesproken gaat worden waarschijnlijk merken dat ook vernieuwende politiek wel eens kan leiden tot onoverbrugbare verschillen. En omdat politiek ook de nodige consistentie vraagt is een college met zowel de SP als de VVD toch een moeilijk project. Ik snap dat de SP wil laten zien dat ze na het RGL drama met Keur en Jonas vier jaar geleden met een andere kandidaat het wel goed kunnen, maar ik vrees dat ze vergeten dat de stad besturen meer is dan een overwinning op de dossiers RGL en Oostvlietpolder. De discussie over de bezuinigingen zal gaan over de keuze tussen bereikbaarheid (asfalt en garages) en sociaal beleid (WMO en minimabeleid). Ik kan me niet voorstellen dat er uit het nu te vormen college een compromis komt waar de stad wat aan heeft. Het zal vlees noch vis zijn. Deze ontwikkelingen zijn spijtig omdat ik net als D66 het nodig vindt dat de Leidse politiek zich anders gaat gedragen en zich meer op de stad dan op zichzelf richt. Maar dat kan alleen als je een ploeg hebt die graag met elkaar aan de slag wil en ook voor wat betreft de inhoud dezelfde richting op kijkt. Als dat er niet is los je het niet op met alleen een nieuwe bestuursstijl, hoe nodig die op dit moment ook is. Voordat het te laat is moet Van Meenen zijn opdracht even teruggeven en kijken of een informateur iets kan repareren. Het zou voor hem toch ook onaanvaardbaar moeten zijn dat partijen als CDA en VVD wel nieuwe politiek willen, maar dat in ieder geval alleen met elkaar aan durven. Hoezo bijwagens? Uit ervaring weet ik dat zo'n deal alleen tot stand komt als er wederzijds ook andere beloften zijn gedaan. Zoiets heet acherkamertjespolitiek. Dat is op zich geen doodzonde maar past totaal niet bij wat D66 wil bereiken met deze nieuwe ploeg.