19 april 2010

Referenda en GroenLinks

De begrijpelijke geïrriteerdheid van Femke Halsema over het afschieten door het congres van het referendum heeft naar mijn mening alles te maken met de problematiek van het referendum zelf. Femke zal wellicht gedacht hebben: waarom schieten ze dit goede voorstel af? Weet men wel waarom het zo'n goed voorstel is? Weten ze wel dat de Tweede Kamerfractie zelf een initiatiefvoorstel heeft ingediend? Stemmen ze niet erg met de onderbuik? Een heel begrijpelijke reactie. Maar zo'n reactie is er ook vaak na een referendum. Het drama rondom de Europese grondwet ligt nog vers in mijn geheugen. Ik heb het onbegrijpelijk gevonden dat GroenLinks in de Tweede Kamer hier zo'n voorstander van was. Je kon voorspellen wat er zou gebeuren. En het referendum in Leiden over de RGL heeft geen schonere en duurzame stad dichterbij gebracht. Sterker nog: de bestuurlijke verhoudingen in Leiden zijn er slechter door geworden. Met het nieuwe college gaat de strijd met de provincie weer van voren af aan beginnen. Over bestuurlijke drukte gesproken.