02 september 2008

Ik was gauw vertrokken

Elke zichzelf respecterende voorvechter van een schoon milieu moet vandaag uit de kast komen. Mede dankzij Duyvendak. De vraag is helder: wat deed ik in de jaren '80? Ik moet zeggen dat ik geschiedenis studeerde in het op dit vlak toch wel wat provinciale Leiden. Links stond echt niet gelijk met illegaal. De oproep dat links nu in het reine moet komen met het verleden vind ik dan ook vrij absurd. Het Amsterdamse grachtengordelactivisme wordt nu groter voorgesteld dan het in werkelijkheid was en zet bewust een grote groep mensen in een verkeerd daglicht. Waar ik was bij die acties? Ik was gauw vertrokken als er bij demonstraties stenen werden gepakt. Ik was dus thuis in de jaren '80. Misschien laf, maar wel heel bewust. Het linkse doen en denken in de jaren '80 wordt op dit moment niet alleen te veel gepersonaliseerd, maar ook ten onrechte gemarginaliseerd door veel te veel te focussen op de uitwassen.