20 januari 2009

Cameratoezicht en hypocrisie


Al eerder heb ik kritische opmerkingen geschreven over het toenemende filmen in de openbare ruimte. En dan niet door amateurfilmers, maar door instanties (of bedrijven) die denken dat daardoor de veiligheid toeneemt. "Ben ik beeld?" Nou, steeds meer. Vanavond in de gemeenteraad het verzoek van de nationale terrorismebestrijder om camera's te kunnen ophangen bij het centraal station. Omdat Leiden Centraal een kwetsbare plek zou zijn. Maar echt goed uitleggen hoe daarmee de veiligheid wordt bevordert doet hij niet. Dat is een kwestie van geheime strategie heb ik begrepen. Commissie stiekum of zoiets. In de PvdA leeft het gevoel dat je zo'n terrorismebestrijder dan maar moet vertrouwen. Ik moet wel een beetje grinniken om dat argument, omdat ze hun eigen coalitiegenoot Balkenende toch ook niet helemaal vertrouwen als het gaat om de gang van zaken rondom de inval van Irak. Waarom is men nu zo volgzaam terwijl cameratoezicht in Leiden in de PvdA een geduchte tegenstander vond? Een briefje van Tjibbe Joustra? Het zal toch niet waar zijn. We wachten de stemming maar even af vanavond.