09 januari 2009

Vrijwilligers (3)

Het mag duidelijk zijn dat dhr. Klok bij mij een gevoelige snaar heeft geraakt. Ik ga dan altijd extra goed nadenken hoe het zou moeten in de relatie tussen raadsleden en ambtenaren. Wat mij betreft mogen ambtenaren wel wat vaker rechtstreeks informatie geven aan raadsleden. Die keren dat dit gebeurde, al dan niet met de wethouder erbij, zorgde voor zeer grote kennisverhoging bij de raadsleden. En dan bedoel ik niet de powerpointpresentaties waarbij als er een wat lastiger vraag komt de ambtenaar gelijk naar de wethouder verwijst. Een aantal ambtenaren durft en doet dat ook. Ik constateer wel dat dit de ambtenaren zijn met een positie in het apparaat, waardoor ze redelijk onmisbaar zijn. Dat doet bij mij wel eens het vermoeden opkomen dat andere ambtenaren wellicht worden "afgerekend" als ze teveel zeggen. Ik heb weleens het idee dat wethouders (ondanks vragen van de kant van de raad) niet alle informatie geven of eromheen draaien. Je kunt je afvragen of het college dan aan zijn informatieplicht voldoet. Het gevolg kan zijn wantrouwen bij de gemeenteraad en verdere politisering van conflicten. Transparantie in een vroeg stadium voorkomt vaak problemen. Als er vertrouwen is tussen college en raad dat er geen misbruik gemaakt wordt van de gegeven transparantie zal dat vertrouwen minder vaak geschaad worden. Ambtenaren die iets meer hun informatie op hoofdlijnen delen met de raad zouden hieraan bij kunnen dragen. Waarbij de politieke verantwoordelijkheid altijd bij het college blijft. Dat vereist durf, maar daar is toch niets mis mee.
Overigens blijkt dat het rapport over de mogelijke verkoop van het pand van de DZB al in juli 2008 is geschreven. Waarom wordt dat nu pas openbaar?